Stroomdiagram: Alternatief proces: Bewaking van de training:
Grafieken op de server 
van Jungle Memory geven een overzicht over resultaat en trouw
Stroomdiagram: Alternatief proces: Stroomdiagram: Alternatief proces: 

Praktijk voor Remedial Teaching

Jungle memory:

Toos van Deursen      Oranje Nassaulaan 117     5491HM Sint-Oedenrode     Telefoon: (0413) 478507    Mail: rtoos@rtoos.nl

Stroomdiagram: Alternatief proces: 

Wilt u meer weten over achtergronden, mail of bel naar:

RToos

Oranje Nassaulaan 117

5491HM Sint Oedenrode

0413-478507

wwwRToos.nl

RToos@RToos.nl

 

Stroomdiagram: Alternatief proces:                                     


Stroomdiagram: Alternatief proces: Jungle Memory 
Werkgeheugentraining voor op school en thuis
Stroomdiagram: Alternatief proces: 
Stroomdiagram: Alternatief proces:

Kan instructies moeilijk opvolgen

Is er met z’n gedachte niet bij

Het gaat het ene oor in en het andere oor uit

Zit veel te dromen

Let vaak niet op

Is snel afgeleid

Kan moeilijk beginnen aan taken, is als laatste klaar

Haakt vaak af tijdens een taak

Vraagt vaak: ‘Wat moest ik ook al weer doen?’                   

 

Ziet u bij de hierboven geschetste kenmerken al meteen een kind uit uw klas voor u? Uit onderzoek blijkt dat deze kenmerken in vele gevallen gerelateerd zijn aan een werkgeheugenprobleem. Het werkgeheugen blijkt één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn, werkgeheugenproblemen hebben dan ook een grote impact op het leren. Het werkgeheugen is de mogelijkheid om informatie voor een korte tijd vast te houden (on-line) en deze vervolgens te gebruiken in ons denkproces.

Het werkgeheugen is te trainen. Uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat training van het werkgeheugen een transfereffect heeft naar het kunnen volgen van instructies, richten van de aandacht en het oplossen van problemen bij zowel taal als rekenen.

Jungle Memory Werkgeheugentrainingsprogramm

is een computerprogramma waarbij kinderen 8

weken lang, 4 dagen in de week, ongeveer 10 – 20

minuten per dag zelfstandig hun werkgeheugen

kunnen trainen. Zij worden daarbij aan de zijlijn

bijgestaan door een persoonlijke coach, die via

internet de verrichtin

Doordat in de training gewerkt wordt aan de hand van dubbeltaken en met behulp van oefeningen die relevant zijn voor het leren, zijn de effecten op leerprestaties direct na de training zichtbaar.

Uit onderzoek blijkt dat deze effecten 8 maanden later nog steeds aanwezig zijn.

De leerlingen die geen training hadden gedaan of slechts één maal per week trainden lieten deze verbeteringen niet zien.

Stroomdiagram: Alternatief proces: 
Stroomdiagram: Alternatief proces: 4 maal per week
10-20 minuten per keer
8 weken lang
Zelfstandig werken met coach
Booster van 6 weken mogelijk
Percentielscores (vergelijk met leeftijdgenootjes)
Vanaf 7 jaar en ouder
Dubbeltaken voor betere transfer
Training van de verwerkingssnelheid
Effect aangetoond in gecontroleerde studies bij leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs