Praktijk voor Remedial Teaching

Wat doe ik?

Er komt een intakegesprek, waarin alle bekende gegevens worden doorgesproken en waarin ik, samen met u, zoveel mogelijk relevante informatie probeer te verzamelen. Met uw toestemming zal ik contact opnemen met de school van uw kind (en/of eventuele andere betrokken instanties) om ook daar mogelijk aanvullende relevante informatie te verkrijgen.

Daarna voer ik in overleg met u, wanneer nodig, een pedagogisch –didactisch onderzoek uit op een of meer van de volgende gebieden: sociaal-emotionele ontwikkeling (b.v. faalangst), cognitieve ontwikkeling (b.v. taal, lezen, spelling en rekenen) en/of motoriek (schrijven). Dit onderzoek is niet alleen gericht op de
moeilijkheden van uw kind, maar ook wordt naar zijn/haar sterke kanten gekeken.

Met behulp van alle gegevens zal er een werkdiagnose volgen, en deze zal (samen met het onderzoek) met u worden doorgesproken.
Hiermee wordt het begeleidingsplan opgesteld. Hierin wordt schriftelijk vastgelegd op welke manier de begeleiding zal gaan plaatsvinden. Ook wordt hierin vermeld hoe en wanneer dit plan, eventueel ook nog tussentijds, geëvalueerd zal worden. Het plan zal regelmatig worden aangepast aan en meegroeien met de mogelijkheden, ervaringen en de werkwijze van uw kind.
Na uitvoering van het plan vindt altijd een eindgesprek plaats. Dan zal ook bekeken
worden of de hulp afgerond is of dat een verlengde periode zinvol is.

Indien nodig zal ik tijdig doorverwijzen naar omliggende disciplines (b.v. logopedie, speltherapie, orthopedagogiek).

Toos van Deursen      Oranje Nassaulaan 117     5491HM Sint-Oedenrode     Telefoon: (0413) 478507    Mail: rtoos@rtoos.nl